PRODUCTS // EMERGENCY TELEPHONE SYSTEM
 
   

ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน
(Emergency Telephone System)

โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone System หรือ SOS Calling System) ที่ติดตั้งบนทางด่วนหรือทางหลวงมักจะมีระยะห่างกันเป็นตามความเหมาะสม  เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้โทรติดต่อศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อมูลต่างๆ
โดยเฉพาะในกรณีรถเสีย  และเกิดอุบัติเหตุ  สามารถทำให้การช่วยเหลือ 
แก้ไขสถานการณ์  ทำให้ได้รับการติดต่อและปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วทันการ
           
โทรศัพท์ฉุกเฉินแต่ละเครื่องจะติดต่อตรงเข้าไปที่เครื่องแม่ที่ศูนย์ควบคุม  ซึ่งที่ศูนย์ควบคุมจะมีระบบที่สามารถติดต่อกับโทรศัพท์ภายนอกได้  ระบบสามารถจะเพิ่มการบันทึกเสียงระหว่าางการพูดคุยติดต่อเพื่อเป็นข้อมูล
และหลักฐานต่อไป  นอกจากนี้ระบบยังสามารถจะทำรายงานต่างๆ อย่างสะดวก
และใช้เวลาสั้นๆ ด้วยขีดความสามารถของระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลจะทำให้
ขีดความสามารถของระบบเพิ่มขึ้นอย่างที่ระบบเดิม (Analog) ไม่สามารถทำได้

เครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งข้างทางด่วนหรือทางหลวงจะมีการออกแบบ
โดยเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้ภายนอกอาคาร ทนต่อฝุ่น ความชื้น ความร้อน
และการใช้งานแบบสมบุกสมบัน  มีระบบกรองเสียงกวน (Noise)
จากยานพาหนะที่ผ่านไปผ่านมา  มีการติดตั้งอยู่ในตู้ (Chassis) ที่แข็งแรง

สายโทรศัพท์ฉุกเฉินที่เชื่อมโยงต่อกันระหว่างแต่ละเครื่อง และเครื่องแม่ที่
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานจะเป็นสายสัญญาณแบบสัญญาณใยแก้ว 
(Fiber Optic Cable) เพื่อทำให้การสื่อสารข้อมูลและเสียงมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว  หากงบประมาณมีน้อยกว่าที่จะติดตั้งสายสัญญาณใยแก้ว 
สามารถจะใช้สายสัญญาณแบบทองแดง (Copper Wire) ได้  

นอกจากนี้โทรศัพท์ฉุกเฉินระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ยังสามารถติดต่อหรือ
แจ้งข้อมูลกับศูนย์ควบคุมฯได้โดยใช้ปุ่มกดฉุกเฉิน  เพื่อกรณีไม่สามารถ
จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม  การแจ้งเหตุต่างๆ
อาทิเช่น รถเสีย ไฟไหม้ เกิดอุบัติเหตุ เรียกรถพยาบาล เป็นต้น 
ปุ่มเหล่านี้จะมีทั้งภาพและคำบรรยายเป็นภาษาไทยประกอบ 
เพื่อความง่ายและสะดวกในการใช้งานของผู้แจ้งเหตุ 
เมื่อคอมพิวเตอร์ควบคุมได้รับข้อมูลจากปุ่มกดฉุกเฉินเหล่านี้  คอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงเหตุที่ได้รับแจ้ง
และตำแหน่งที่แจ้ง  พร้อมกันนั้นจะทำการบันทึกข้อมูลไว้เป็นประวัติ
เช่นกันด้วย

รูปแบบของเครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉินมี 2 ลักษณะ  คือ 
ระบบที่ไม่มีหูโทรศัพท์  และระบบที่มีหูโทรศัพท์ 
ซึ่งการทำงานของทั้ง 2 แบบจะเป็นลักษณะเดียวกัน 
ต่างกันตรงที่การพูดและฟังเสียงจะผ่านไมโครโฟนและลำโพง
ที่ติดตั้งตายตัวหรือหูโทรศัพท์ตามลักษณะของเครื่อง

 

 

   
   
 
     
Main Page Site Map Contact Us Support Sole Distributor Download CatalogServices Products Company Profiles