PRODUCTS // TOTALIZATOR (TOTE)
 


   

ระบบ Totalizator (TOTE) และ e-Ticket (Electronic Ticketing System)
ระบบซื้อขายตั๋วแบบอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับสนามม้าแข่ง

เครื่องขายตั๋วแบบ e-Ticket หมายถึง การขายตั๋วโดยขบวนการทางอิเล็คทรอนิกส์
โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ขายตั๋วประจำเครื่องเหมือนกับในระบบปัจจุบัน 
ซึ่งจะช่วยยกระดับ (Upgrade) บรรยากาศและการบริการของสนามฯท่ามกลางกระแส
ยุคโลกาภิวัตน์และการบริการยุคใหม่ของประเทศ (เช่น e-Government,
e-Commerce, etc.) เป็นระบบที่ยังไม่มีสนามม้าใดในประเทศไทยใช้งานเลย โดยในช่วงแรกอาจเริ่มต้นที่ กลุ่มเป้าหมายลูกค้าประเภทรายใหญ่และกลาง ซึ่งอาจกำหนดราคาตั๋วขั้นต่ำที่เหมาะสมในการซื้อ
เมื่อถึงระยะหนึ่งทางสนามสามารถจะพิจารณาแนวโน้มและผลดีโดยรวมได้อย่างชัดเจน หากเป็นทิศทางที่ควรเป็นไปตามระบบใหม่สามารถจะเพิ่มจำนวนของระบบการซื้อขาย
e-Ticket ได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการ

ลักษณะการใช้งานเครื่องขายตั๋ว e-Ticket
จะคล้ายกับ ATM หรือ Automatic Teller Machine ของธนาคารต่างๆ ผู้เล่นสามารถ
ซื้อบัตรอิเล็คทรอนิกส์แทนเงินสดแบบเติมเงิน (Prepaid Card)
คล้ายกับระบบโทรศัพท์มือถือและสามารถจะเติมเงินได้ตลอดเวลา การซื้อตั๋วทำได้เอง
โดยผู้เล่นโดยไม่จำเป็นต้องซื้อผ่านผู้ขาย (Self Services)  ทุกครั้งที่ ซื้อตั๋ว e-Ticket
จะใช้บัตรเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์ (Prepaid Card) แทนการจ่ายด้วยเงินสด
ซึ่งจะส่งผลดีที่ชัดเจนคือ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบข้อมูลการซื้อตั๋วของตนเอง ลูกค้าจะรู้สึกถูกยกระดับ
และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น นอกจากนี้ระบบ e-Ticket ยังช่วยให้สนามฯ ลดกรรมวิธีและขบวนการเกี่ยวกับเงินสดหมุนเวียนสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ตัวอย่างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN Diagram)


ตัวอย่างระบบไฟฟ้า (Power Wiring Diagram)

การพัฒนา
สนามยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การแข่งม้า
เงินรางวัล และจัดแสดงผลข้อมูลต่างๆ ให้น่าสนใจและดึงดูดการเล่น เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ผู้เล่นได้รับความสะดวกและข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ซึ่งจะส่งผลกลับมาสู่สนาม
ในทางตรงได้แก่ ความสบายใจและพึงพอใจของผู้เล่น จะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับสนาม-เจ้าของ-คณะผู้บริหาร  ส่วนผลทางอ้อมจะมีแนวโน้มช่วยให้ผู้เล่น
เพิ่มจำนวนมากขึ้น  เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เอื้ออำนวย   ลักษณะของข้อมูลที่
จะแสดงเป็นลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  จูงใจ  สถิติการแข่งของม้า
 2. เพิ่มบรรยากาศและมิติใหม่
 3. ข้อมูลเป็นรูปสีคุณภาพสูง
 4. ประกาศข่าวสารและโฆษณาได้
 5. อื่นๆ

โครงสร้างระบบเครื่องขายตั๋ว e-Ticket 
ระบบเครื่องขายตั๋วแบบอิเล็คทรอนิกส์สามารถต่อขยายกับระบบการขายตั๋ว
และระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้  ระบบนี้มีส่วนประกอบต่างๆ
ที่สำคัญดังต่อไปนี้

 1. เครื่องขายตั๋ว e-Ticket  
 2. เครื่องบริหารระบบ e-Ticket พร้อมฐานข้อมูล  
 3. การเชื่อมต่อระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
  กับระบบที่ใช้อยู่
 4. โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ (Software) 

เครื่องขาย e-Ticket 
ในเบื้องต้นการขายตั๋ว e-Ticket จะเน้นบริการแบบ Prepaid (จ่ายเงินล่วงหน้า)
เพื่อลดความเสี่ยงในการตามหนี้ระบบนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้เล่นซื้อเพิ่มขึ้น
เนื่องจากความเป็นส่วนตัวและไม่ต้องถือเงินสดในการซื้อหรือรับรางวัล
ลูกค้าจะมีความรู้สึกคล้ายกับการซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต ซึ่งจะทำให้
ทางสนามมีโอกาสจะรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มนี้ หากในอนาคต
เกิดความเหมาะสมก็อาจจะเพิ่มบริการการซื้อขายตั๋วแบบเครดิต
หรือกำหนดวงเงินการซื้อตั๋วให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพได้

        คุณสมบัติของเครื่องขายตั๋ว e-Ticket

 1. สามารถติดตั้งได้ตามจำนวนที่เหมาะสม 
 2. ซื้อตั๋วแต่ละรอบได้ทุกชนิด  ยอดซื้อตั๋วจะต้องเป็นขั้นต่ำตามที่
  สนามกำหนดและไม่เกินยอดเงินในบัญชีบัตร (หรือไม่เกินวงเงิน
  ที่ได้รับจากสนามกรณีแบบเครดิต)  ทั้งนี้จะซื้อกี่ใบหรือกี่ครั้งก็ได้
  หากยังไม่ปิดการขายตั๋ว  ยอดกำหนดในการซื้อขายตั๋วต่างๆ
  เช่น ยอดขั้นต่ำและวงเงิน สามารถจะปรับและควบคุมโดยเครื่อง
  ควบคุมระบบ e-Ticket
 3. จะช่วยเสริมการบริการและเพิ่มรายได้ของสนามฯ จากกลุ่ม
  เป้าหมายลูกค้าระดับใหญ่และกลางที่เป็นลูกค้าประจำ 
  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อและไม่ต้องการให้ผู้อื่น
  ทราบข้อมูลการซื้อตั๋วของตนเอง
 4. ระบบมีความแม่นยำ เที่ยงตรง ป้องกันข้อมูล และตรวจสอบได้
 5. ระบบนี้มีการจ่ายเงินรางวัลเข้าบัญชี (อ้างอิงตามบัตร
  Prepaid Card ที่ลูกค้าซื้อไป) ของผู้ถูกรางวัลโดยอัตโนมัติ 
  ทำให้ลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าที่ไม่ต้องการกังวลเรื่องถือ
  เงินสดมากๆ จะช่วยลดยอดลูกค้าจากโต๊ดเถื่อนมาเข้าสนาม
  ได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นทางระบายจากเจ้ามือโต๊ดเถื่อนเข้า
  สู่สนามได้เป็นอย่างดี (เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับแทงของ
  ลูกค้ามากเกินไป)
 6. จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดหมุนเวียนและขั้นตอน
  ทางการเงินทั้งซื้อและจ่ายรางวัลของสนาม
 7. ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายมาก  โดยผู้ใช้งาน (ผู้เล่น) ไม่จำเป็น
  ต้องมีพื้นฐานมาก่อน  สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ในเวลาสั้นๆ
  ด้วยเทคโนโลยีด้านจอสัมผัส (Touch screen) ซึ่งมีความสะดวก
  สวยงาม และดึงดูดผู้ใช้
 8. บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) สามารถจะแจกให้กับ
  ลูกค้าที่มีคุณภาพถือเป็นประจำเหมือนบัตรประจำตัวหรือ
  จะใช้แบบหมุนเวียน  กรณีการใช้บัตรแบบหมุนเวียน คือ
  ผู้เล่นสามารถฝากเงิน/บัญชีประจำวันนั้นโดยจะได้รับ
  บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Electronic Prepaid Card)
  เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วที่เครื่อง e-Ticket และรับยอดเงินสุทธิคืน
  เมื่อคืนบัตรในทันที่เลิกเล่นในวันนั้น  ซึ่งทำให้สนามฯ ไม่ต้อง
  ยุ่งยากในการจัดเตรียมบัตรจำนวนมากและช่วยให้ประหยัด
  ในการลงทุน  จะเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานตาม
  ความต้องการที่เหมาะสม
 9. ระบบนี้เสมือนกับระบบธนาคาร (Banking) สำหรับกลุ่มลูกค้า
  เป้าหมายของสนามฯ
 10. สามารถจะเพิ่มแผนการตลาดเพื่อสมนาคุณลูกค้าที่มียอด
  ผ่านสนามตามกำหนดในรูปรางวัลพิเศษหรือโบนัส (Bonus)
  โดยการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและดูยอดสะสม ซึ่งหากมีการ
  จัดทำที่เหมาะสมจะช่วยให้เพิ่มปริมาณการเล่นอย่างเป็นระบบ
  ในขณะนี้ยังไม่มีสนามใดในประเทศไทยจัดทำลักษณะนี้มาก่อน
 11. จอภาพเป็นจอ LCD ขนาด 17 นิ้ว มีความสว่างสูงพิเศษ
  (High Brightness) และสามารถปรับแสงสว่างที่เหมาะสม
  กับสภาพแวดล้อม  จะช่วยให้การมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่า
  จะมีสภาพบริเวณที่ติดตั้งเครื่องมีแสงมาก
 12. Touch Screen จะเป็นแบบกระจกพิเศษทนต่อแรงกระแทก
  เหมาะกับการใช้งานหนัก
 13. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในเครื่อง e-Ticket จะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ
  ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม จึงเหมาะสำหรับงานหนัก มีความคงทน
  และง่ายต่อการบำรุงรักษา  คุ้มค่ากับการลงทุนเพิ่มภาพพจน์
  ของสนามฯได้อย่างดีเยี่ยม  เป็นระบบแรกของประเทศไทย   

เครื่องบริหารระบบ e-Ticket (e-Ticket Controller)
เครื่องบริหารระบบ e-Ticket มีหน้าที่ควบคุมและแสดงข้อมูลต่างๆ
รวมถึงแสดงข้อมูลการติดตามผล (Monitoring and Reporting) ด้านยอดเงินหมุนเวียนและสถานะการซื้อ-จ่ายรางวัลของระบบ
e-Ticket  นอกจากนี้เครื่องบริหาร e-Ticket ยังสามารถ
จะทำหน้าที่ในการพิมพ์รายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
ของลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วย  ซึ่งในเริ่มแรกจะเน้นที่การซื้อผ่าน
ระบบเครื่องขายตั๋ว e-Ticket โดยจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid)
 หากในอนาคตสนามเพิ่มระบบเครดิตให้กับลูกค้าที่คัดสรรแล้ว
ระบบบริหารนี้จะช่วยคุมวงเงินที่สนามให้กับลูกค้า
จะช่วยให้สนามฯ สามารถจะวางมาตรการต่างๆ
ได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่นตามที่ต้องการ 
รวมถึงวิธีการการชำระหนี้ของลูกค้า  ตลอดจนวิธีการ
จ่ายเงินของสนามให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเครื่องการบริหาร e-Ticket (eMW)

 • แสดงผลข้อมูลของบัญชีต่างๆของลูกค้าที่มีเครดิต
  เช่น วงเงิน  ยอดชื้อและรายละเอียด 
  ยอดการจ่ายรางวัล  เป็นต้น 
 • แสดงผลข้อมูลยอดขายของเครื่องขายตั๋วแบบ
  e-Ticket แต่ละเครื่อง  ยอดตั๋วแต่ละประเภท
 • แสดงยอดการจ่ายเงินรางวัลและยอดเงินสด
  ที่จ่ายไปแล้วและจำนวนตั๋วที่ได้จ่ายรางวัล
 • สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครดิต
  ได้ตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของสนาม
 • สามารถพิมพ์รายงานสรุปรายการทางบัญชีต่างๆ
  (Statement) ของลูกค้าแต่ละราย
 • มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
  ข้อมูลและการใช้งานเป็นอย่างดี
 • ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
  สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้เวลาเรียนรู้สั้น
  หน้าจอจะแสดงคำสั่งการทำงานต่างๆ
  ที่ถูกออกแบบให้ง่ายต่อความเข้าใจและใช้งาน
 • คุณสมบัติทาง Hardware ใช้อุปกรณ์หลักเกรด
  อุตสาหกรรม เพื่อความคงทนและคุ้มค่าการลงทุน
  ทั้งด้านการใช้งานและซ่อมบำรุง

 

   
   
 
     
Main Page Site Map Contact Us Support Sole Distributor Download CatalogServices Products Company Profiles