PRODUCTS // VMS (Variable Message Sign) SYSTEM
 
   

ระบบป้ายประกาศข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้
(VMS หรือ Variable Message Sign)

ป้ายประกาศข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้ (VMS หรือ Variable Message Sign) ถือเป็นอุปกรณ์
ประเภทหนึ่งที่ช่วยประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารด้านการจราจร ในระบบถนนที่มีความต้องการ
สื่อให้ผู้ใช้ถนนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ  การแจ้งข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นในระบบทางสัญจร
ที่เก็บค่าธรรมเนียนผ่าน (Toll Way)   ได้แก่  ทางด่วน (Express Way) 
ทางหลวง (High Way)   ทางมอเตอร์เวย์ (Motor Way) ที่ได้มีการติดตั้งทั้งในประเทศไทย
และหลายประเทศ  การติดตั้งอุปกรณ์ป้ายแสดงข้อความอาจจะมีขนาดที่ต่างกันไป
ตามความเหมาะสมและตำแหน่งเหนือผิวจราจร 

วัตถุประสงค์หลัก
ของป้ายแสดงข้อความใช้ในการประกาศข้อความหรือข้อมูลต่างๆตามสถานะการณ์
หรือเหตุการณ์ที่ต้องการแจ้งผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบ เช่น ข่าวสภาพสารจราจรขณะประกาศ 
แนะนำเส้นทาง เตือนการขับขี่หรือกฎจราจร เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถจะใช้เป็นสื่อ
ในการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานเจ้าของเส้นทางกับผู้ใช้เส้นทางได้อีกด้วย

การเลือกระบบได้คำนึงถึงการใช้งานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
โดยมีปัจจัยหลักในการออกแบบดังต่อไปนี้

 • ตรงตามข้อกำหนดและความต้องการของหน่วยงานเจ้าของทางทุกประการ
 • เหมาะกับสภาพการใช้งานสำหรับประเทศนั้นๆ
 • คุณภาพเที่ยงตรง  ใช้งานง่าย  คงทน  ดูแลรักษาง่าย  อุปกรณ์มาตรฐาน
  ให้ความเชื่อถือได้สูง  รองรับการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง  ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในห้องต่างๆหรือในที่ร่มของผู้ผลิตสินค้าซึ่งได้มี
  การติดตั้งระบบทางด่วนหลายแห่งทั่วโลก  สามารถทนอุณหภูมิการปฏิบัติงาน
  ได้อย่างน้อยถึง 50-55°C   ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกจะสามารถทนอุณหภูมิ
  การปฏิบัติงานได้อย่างน้อยถึง 70°C
 • ป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • มีระบบแสดงผลและตรวจสอบข้อมูลที่แสดงผลของแต่ละระบบที่ติดตั้งได้
 • มีบริการหลังการขายประจำประเทศไทย (Local Services) และโดยเฉพาะ
  หลังระยะหมดรับประกันแล้ว  มีบริการเปลี่ยน เพิ่มเติม แก้ไข ประจำประเทศไทยสามารถเพิ่มเติมจำนวนที่ติดตั้งได้ตามความจำเป็น
 • ในอนาคตสามารถขยายเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ตามความจำเป็น
  และเหมาะสม  โดยระบบสื่อสารข้อมูลและวิธีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
 • สามารถ Update โปรแกรม (Software) โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้ว
 • มีระบบ Remote Access Services จากผู้ดูแลภายในประเทศ  บริการโดย
  เชื่อมข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์  ไม่จำเป็นต้องส่งวิศวกรไปดูในบางกรณี 
  ช่วยให้สะดวกและเร็ว
 • หน้าจอคอมพิวเตอร์ของทั้งระบบส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยหรือรูปที่เข้าใจง่าย  ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานและใช้เวลาสั้นในการอบรมวิธีการใช้ 
  นอกจากนี้คู่มือที่ใช้ในการ อบรมเป็นภาษาไทย

 

   
   
 
     
Main Page Site Map Contact Us Support Sole Distributor Download CatalogServices Products Company Profiles