SERVIECS
 
   
     
 

บริษัทฯ ได้บริการจำหน่าย ออกแบบ พัฒนา อุปกรณ์และระบบ ซึ่งต้องใช้ คอมพิวเตอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์ ทั้งด้าน Hardware และ Software พร้อมบริการด้านให้คำปรึกษา ด้านระบบต่างๆ เพื่อออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ระบบ เพื่อให้สอดคล้องการใช้งานตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานของลูกค้า อาทิ

 • Toll Collection System
  เป็นระบบแบบเปิด และแบบระบบปิด รวมไปถึงมีระบบแยกประเภทรถ
 • Restaurant Automation System
  เป็นระบบควบคุมร้านอาหาร เพื่อสำหรับการสั่ง Order , Billing เป็นต้น
 • Totalizator (TOLE) System
  เป็นระบบสนามม้าแข่ง เพื่อการเก็บข้อมูลผู้ใช้สนามม้า คะแนนผู้แข่ง เป็นต้น
 • Display Outdoor System
  เป็นระบบจอประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ สำหรับติดตั้งภายนอก โดยมีแบบ
  LED, LCD , Projector แบบแสงสว่างมาก สามารถทนทุกสภาพอากาศได้ดี
 • Display Indoor System
  เป็นระบบจอประชาสัมพันธ์ สำหรับติดตั้งภายใน
  โดยมีแบบ LED, LCD, Projector
 • Queuing System
  เป็นระบบบัตรคิว หรือคิวเรียน เพื่อใช้ในสถานที่บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน ต่างๆ
  เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีบริการ One Stop Service
 • RFID Application
  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้หลายงาน อาทิ
  - ระบบบันทึกเวลา (Time Attendance)
  - ระบบ Warehouse Mangement System
  - เหมาะใช้กับศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ต่างๆ ที่ป้องกันการขโมยของได้ดี
  - เหมาะกับสำนักห้องสมุดของสถานศึกษา หน่วยงาน หรือหมู่บ้าน
  - และอื่นๆ
 • Conference System
  เป็นระบบพัฒนาห้องประชุมได้มีความทันสมัย ทั้งประชุมทางไกล
  แบบเห็นภาพและเสียง พร้อมติดตั้งระบบโสตฯ ที่เทียบเท่ากับสากล
 • Building Automation System
  ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ เป็นระบบที่ได้วางแผนการจัดการถึง
  การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการจัดการทางด้าน การปิดเปิดไฟฟ้า
  และครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในอาคาร,สำนักงาน ให้เหมาะสม
  และได้ประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการควบคุม
  การทำงานของระบบต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
  ช่วยกำหนดเวลาในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
  และแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวัน ระบบเตือนและป้องกันอัคคีภัย
  สามารถแจ้งและเตือนไฟไหม้พร้อมทั้งสั่งการให้ระบบดับเพลิงทำงาน
  โดยอัตโนมัติระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ใช้ควบคุม
  โดยการกำหนดบุคคล,เวลา และโซน ต้องการให้เข้าผ่าน
  พร้อมรายงานข้อมูลระบบเตือนบำรุงรักษาอุปกรณ์ แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลารับการบำรุงรักษาของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
  ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด 24 ชม.จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่าน LAN
  ได้ทั่วโลกระบบต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ทำงานอิสระจากกันโดยผ่าน Software
  จึงสามารถทราบสถานการณ์ระบบต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชม.เหมาะสำหรับ
  โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน และอาคารสูงทั่วไป ฯลฯ

 • Food Courd System
  We deliver total solutions to customers whom have unique requirements and require comprehensive solutions.
 • Parking System
  โปรแกรม Parking System ใช้สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของระบบลานจอดรถ ปรับแก้ไขค่ากำหนดต่างๆ ของระบบ รวมทั้งยังสามารถจัดการข้อมูลที่เป็นผู้เช่าและสมาชิกที่มีสิทธิในการจอดรถ อัตราการคิดเงิน ส่วนลดในการคิดเงิน และอื่นๆ
 • Time Attendance
  เป็นระบบสำหรับบันทึกเวลาการเข้า-ออก ของหน่วยงาน บริษัทห้างร้าน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเก็บสถิติข้อมูลการทำงานต่างๆ รองรับเข้ากับโปรแกรม Payroll ได้
 • Access Control
  Access Control and CCTV System. This manual describes the memory card API (Application Programming
  Interface) functions smart card reader; Application
  software developers should refer to this manual to develop their own software
  for read/write memory card smart card reader.
 • Automatic Barrier
  เป็นอุปกรณ์ไม้กั้นอัตโนมัติสำหรับอาคารหรือพื้นที่จอดรถที่มีความสูงจาก ระดับพื้นถึงเพดาระหว่างชั้นจอดจำกัด จะต้องใช้ไม้กั้นที่มีลักษณะเปิด ขึ้นในแนวพับฉากเพราะจะมีจุดต่อ ตรงกลางเพื่อลด ระดับความสูงในขณะที่เปิดไม้กั้นขึ้น
 • POS Accessories
  เป็นระบบ POS รวบรวมคุณสมบัติที่จำเป็นของการใช้งาน โดยสามารถใช้งานกับโปรแกรมระบบสินค้าปลีกทั่วไปได้ทันที สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด customer display printer
 • Traffic Accessories
  เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการจราจรต่างๆ อาทิ
  - สัญญาณไฟจราจร และทางข้ามแบบ LED พร้อมตัวนับเวลาถอยหลัง
  - สัญญาณไฟฉุกเฉิน ป้ายศรชี้ทาง เพื่องานซ่อม/สร้างถนน แบบ LED
  - สัญญาณเตือนระวังทางโค้งเวลากลางคืนแบบ LED
  - ระบบแจ้งลดความเร็วทางลงสะพาน (ทางต่างระดับ) และซอนหักเลี้ยว
  - สัญญาณเส้นทางม้าลาย (ข้ามถนน) แบบ LED
  - เครื่องตรวจจับคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย (Pedestrian Detector)
  - และอื่นๆ
 • CCTV & Security System
  Under Vehicle Screening System
  Capture the image of the entire undercarriage for inspection within seconds. Scroll, zoom-in and roam about the total undercarriage image for quick analysis or scrutinized inspection.
 • Multi-Application
  Access Control/Intrusion/Time Attendance/ePurse
  Access Control/Intrusion
  Access Control/Intrusion/Lift control
  Time Attendance/Custom Application Terminals
  ePurse cashless transaction
 • Other Products
  อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 
     
   
   
 
     
Main Page Site Map Contact Us Support Sole Distributor Download CatalogServices Products Company Profiles